Transportje aanmelden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor Opdrachtgevers

Deze algemene voorwaarden (de Voorwaarden Opdrachtgever) zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.transportje.nl  (de Website) en alle subdomeinen door Gebruikers die handelen in de hoedanigheid van Opdrachtgever. De Voorwaarden Opdrachtgever zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden aan Gebruikers die handelen in de hoedanigheid van Opdrachtgever. De Website is een platform voor het vervoeren van spullen vanaf en naar particulieren en bedrijven. De Website brengt mensen die iets willen laten bezorgen en mensen die iets willen transporteren  faciliteert de betaling, verzekert het transport tegen schade en diefstal (tot €500 of indien aanvullende verzekering geselecteerd tot €1000) en verifieert gebruikers om de betrouwbaarheid van het platform te verhogen (de Dienst). Transportje.nl mag altijd de Voorwaarden Opdrachtgever veranderen. Omdat je de Website gebruikt, stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de Voorwaarden Opdrachtgever van toepassing zal zijn. Transportje.nl  moet afspraken die afwijken van de Voorwaarden Opdrachtgever schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn.

Artikel 1. Algemeen

1. De Voorwaarden Opdrachtgever zijn van toepassing op personen die de Website gebruiken om opdrachten te plaatsen voor het vervoer/ transporteren  van spullen / goederen (Opdrachtgevers). Naar de Opdrachtgevers wordt ook algemeen verwezen als “Gebruikers”.

2. Transportje.nl  zal de Voorwaarden Opdrachtgever op verzoek kosteloos aan jou toezenden. De Voorwaarden Opdrachtgever zijn ook beschikbaar op  www.transportje.nl

3. Als een deel van de Voorwaarden Opdrachtgever nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden Opdrachtgever. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

 

Artikel 2.  Website gebruiksregels

1. Je mag de Website niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.

2. Je mag het volgende niet via de Website verspreiden: – Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud; – Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn; – Ongevraagde reclame (spam); – Foute of misleidende informatie; of – Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.

3. Je mag geen opdrachten aanmaken onder de naam van iemand anders of je op een andere manier voordoen als iemand anders.

4. Je zal de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheimhouden. Ook zal je deze gegevens niet misbruiken.

5. Je mag geen andere gebruikers benaderen voor andere (commerciële) doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.

6. Je mag geen opdrachten plaatsen op de Website om geld, illegale (zoals wapens, drugs, etc.),  te versturen. De volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op grond van alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot het transport van dergelijke goederen ligt bij de Opdrachtgever. Iemand die dergelijke goederen laat vervoeren loopt het risico op een strafrechtelijke vervolging of andere rechtsmaatregelen. Eventuele boetes of andere schade die voortkomen uit illegale, gevaarlijke, bijzondere en/of bederfelijke goederen die de Opdrachtgever laat vervoeren, wordt verhaald op de Opdrachtgever.

7. Alle communicatie voorafgaand aan de Opdracht dient via de Website te lopen. Het is daarom niet toegestaan om via het berichten systeem contactgegevens (e.g. telefoonnummers en e-mailadressen) uit te wisselen. . Als jij een gebruiker verdenkt van misbruik van de Website, ben je verplicht om dit te melden bij transportje.nl

 

Artikel 3.  Website beschikbaarheid 1

.Transportje.nl  doet zijn uiterste best om te zorgen dat de Website beschikbaar is.

2. Transportje.nl garandeert niet dat de Website foutloos werkt of altijd beschikbaar is.Transportje.nl is dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als de Website niet of niet veilig werkt

 

Artikel 4 de  website  

1. Het doel van de Website is om een platform te bieden waar transportje.nl  (de Vervoerder) en een opdrachtgever (de Opdrachtgever) met elkaar in contact kunnen komen.

2. De Vervoerder is bereid om een roerende zaak (het Product) te vervoeren voor de Opdrachtgever en de Opdrachtgever wenst een roerende zaak te laten vervoeren en geeft daartoe opdracht aan Transportje.nl . Hierdoor ontstaat er een overeenkomst tussen Vervoerder en Opdrachtgever.

3. Transportje.nl en Vervoerder beogen uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. en 7:690 e.v. BW.

4. Transportje.nl en Vervoerder willen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking voorkomen.

5. Transportje.nl is geen partij bij de overeenkomst tussen Vervoerder en Opdrachtgever. Transportje.nl biedt enkel de website aan en faciliteert het contact tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever. Transportje.nl niet verantwoordelijk voor de (nakoming van de) afspraken tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever

6. Als er een conflict ontstaat tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever moeten zij dat conflict zelf oplossen.Transportje.nl is, hoewel onverplicht, bereid op te treden als bemiddelaar en helpt graag om een conflict op te lossen.

Artikel 5. De Opdracht en betaling

1. De Opdracht tussen transportje.nl en Opdrachtgever en de Vervoerder komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever Transportje.nl  accepteert die heeft aangegeven de door Opdrachtgever geplaatste opdracht uit te willen voeren en betaalt via factuur met (Mollie Payments B.V) of via de Bank  rechtstreeks   (de Opdracht).

2. Na de betaling ontvangt de Opdrachtgever een bevestiging van de betaling per mail.

3. Na de betaling van de Opdrachtgever, wordt de Vervoerder geboekt /bevestigd is. Hij haalt het Product vervolgens op, op de overeengekomen datum en tijdstip. Wanneer het Product door de Vervoerder is afgeleverd en ontvangst door de Opdrachtgever bevestigd is (dan wel stilzwijgend geaccepteerd is 5 werkdagen na bevestiging van aflevering door de Vervoerder) wordt de Vervoerder uitbetaald binnen 35 dagen .

4. Als Vervoerder de opdracht accepteert, aanvaardt hij daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze uitvoeren van de opdracht.

5. Vervoer der is bij het uitvoeren van de Opdracht geheel zelfstandig. Vervoerder voert de opdracht naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Transportje.nl  en/of de Opdrachtgever uit.

6. Opdrachtgever aanvaardt dat op alle Opdrachten die via de Website tot stand komen de vervoersovereenkomst van toepassing is, zoals die door Transportje.nl aan Opdrachtgever wordt aangeboden op het moment dat Opdrachtgever een aanbod van Transportje.nl  accepteert (de Vervoersovereenkomst). Opdrachtgever accepteert deze Vervoersovereenkomst voordat de Vervoerder geaccepteerd kan worden.

7. Transportje.nl is geen partij bij de Vervoersovereenkomst tussen Vervoerder en Opdrachtgever. Transportje.nl biedt enkel het platform/ website en faciliteert het vervoer  /transportje  tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever. Transportje.nl is niet verantwoordelijk voor de (nakoming van de) afspraken tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever.

8. Transportje.nl  gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Vervoerder ook ten behoeve van andere platforms opdrachten verricht.

9.” De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige gegevens over de Opdracht.”

10.De prijzen voor de Dienst kunnen door Transportje.nl  zonder aankondiging worden gewijzigd. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eerdere prijzen.

11.Alle prijzen voor de Dienst op de Website kunnen exclusief / inclusief BTW in overleg met opdrachtgever . De Vervoerder is zelf verantwoordelijk voor de eventuele afdracht van belastingen en premies.

 

Artikel 6. De Opdrachtgever en betaling

  1. Indien de ophaalsituatie anders is dan de Opdrachtgever heeft aangegeven in de geplaatste opdracht en niet bij de voordeur op de begane grond is, heeft de Vervoerder het recht om het Product niet mee te nemen. Wanneer de Vervoerder het Product hierdoor niet meeneemt, ontvangt de Vervoerder de kwart van de afgesproken vergoeding overgemaakt als zijnde voorrijkosten. De Opdrachtgever krijgt de andere helft van de afgesproken vergoeding teruggestort. De Vervoerder dient voordat hij of zij wegrijdt transportje.nl te bellen. 2. De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat de contactpersoon van het ophaaladres op het ophaaladres is tussen de afgesproken tijd van ophalen en 30 minuten daarna. Indien de contactpersoon van het ophaaladres niet op het ophaaladres is tussen de afgesproken tijd van ophalen en 30 minuten daarna, heeft de Vervoerder het recht om het Product / goederen niet mee te nemen nadat hij transportje.nl heeft gebeld. De Vervoerder is echter wel verplicht om de contactpersoon van het ophaaladres minimaal 2x keer te bellen wanneer er niemand is. In dit geval krijgt de Vervoerder de kwart van de afgesproken vergoeding overgemaakt als zijnde voorrijkosten. De Opdrachtgever krijgt de andere helft van het bedrag teruggestort. 3. De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat de goederen op de begane grond, afgekoppeld, leeg van vloeistoffen en goederen, etc. klaar moeten staan. Tenzij anders overeengekomen of vooraf aangegeven. 4. Indien de Vervoerder een redelijk vermoeden heeft dat het Product bestaat uit een of meerdere illegale (zoals wapens, drugs, etc.) goederen en/of goederen die een gevaar kunnen opleveren voor personen of zaken, dan heeft Vervoerder het recht om het Product niet mee te nemen. Vervoerder maakt deze afweging naar eigen inzicht, zonder toezicht of leiding van Transportje.nl . Vervoerder kan in een dergelijk geval wel contact op nemen met Transportje.nl  voor een vrijblijvend overleg. 5. Indien de contactpersoon van het afleveradres of de Opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na het overeengekomen bezorg moment bevestigt dat het Product is aangekomen, gaat  nl ervan uit dat het product is afgeleverd.
  2. De Opdrachtgever mag de opdracht tot 2 werkdagen     (48 u uur) voor de afgesproken ophaaltijd kosteloos annuleren. In dit geval krijgt de Vervoerder geen vergoeding. De Opdrachtgever krijgt dan het volledige bedrag teruggestort. 8. Bij een annulering door de Opdrachtgever binnen 24- 48 uur voor de afgesproken ophaaltijd, heeft de Vervoerder recht op maximaal 35% van de afgesproken vergoeding. Bij een annulering door de Opdrachtgever binnen 24 uur voor de afgesproken ophaaltijd, heeft de Vervoerder recht op 70% de afgesproken vergoeding. De Opdrachtgever krijgt de resterende bedrag teruggestort. 9. Indien de Vervoerder de opdracht annuleert, Transportje.nl zal vervolgens helpen een nieuwe Vervoerder te vinden, indien gewenst en nog lukt op die dag .

Artikel 7. Verzekering

  1. Het Product dat via Transportje.nl wordt verstuurd is tijdens het transport tegen diefstal en schade verzekerd tot een bedrag van €500 inclusief BTW. De verzekering tegen schade aan het Product geldt tijdens het transport van voordeur tot voordeur. Schade die ontstaat wanneer de Vervoerder helpt met het tillen van het Product binnen het huis of gebouw bij het ophaal- of afleveradres, wordt niet door deze verzekering gedekt. 2. In het geval van diefstal en verduistering dient er aangifte te worden gedaan bij de politie. Met dit aangifteformulier kan de Opdrachtgever vervolgens een schadeclaim indienen bij Transportje.nl . 3. Transportje.nl keert bij diefstal de meest recent betaalde waarde van de spullen uit aan de Opdrachtgever, met een maximum van €1000. 4. In het geval van schade dienen er foto’s van het Product voor en na het transport naar info@transportje.nl te worden gestuurd. Bij aantoonbare schade wordt de hoogte van de vergoeding bepaald door de factuur van de reparatie óf de aanschafwaarde van het Product tot maximaal €1000 inclusief BTW. 5. In het geval van schade wordt er een schadeformulier naar de Opdrachtgever gestuurd. Dit formulier moet binnen 1 week ingevuld teruggestuurd worden. 6. In het geval van schade aan het Product, kan de schade worden verrekend met de beloning van de Vervoerder. De beloning voor de Vervoerder kan door schade niet minder dan €0 worden. De verzekeringsmaatschappij zal oordelen of de vervoerder schuldig is aan het ontstaan van de schade. 7. In het geval van schade aan het Product, moet de Opdrachtgever dit bij het afleveren van het Product constateren en direct doorgeven aan de vervoerder. Zodra er voor ontvangst getekend is of wanneer aflevering door de Opdrachtgever via de Website is bevestigd, staat de Website niet meer garant voor eventuele schade. 8. Na het ontvangen van de schade foto’s en aankoopbewijs zal transportje.nl de claim in behandeling nemen en binnen 5 werkdagen reageren. Nadat is geconstateerd dat de schade tijdens transport is ontstaan zal Transportje.nl een 3de partij contracteren om een schade rapport op te stellen.

Nadat dit schade herstel rapport is verstuurd aan de opdrachtgever dient deze binnen 30 dagen kenbaar te maken om hier gebruik van te maken. Indien er geen reactie is ontvangen na 30 dagen zal de schade claim worden gesloten en zullen partijen opnieuw in gesprek moeten voor een oplossing.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Transportje.nl  is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die je lijdt door onze Website of Dienst te gebruiken. Transportje.nl  is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor:  Schade die Gebruiker lijdt door verkeerde informatie op de Website;

o De totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten die via de Website tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever worden gesloten;

o Het goed functioneren van (hyper)links op de Website;

o Situaties waarin het mobiele apparaat van de Gebruiker wordt gestolen en een derde vervolgens gebruik maakt van de Website of Dienst met het mobiele apparaat van de Gebruiker;

o Eventuele schade of wijziging aan de apparatuur van de Gebruiker als gevolg van het gebruik van de Website of Dienst;  

o en Het niet voldoen door Transportje.nl aan de verplichtingen in deze Voorwaarden Opdrachtgever, indien de tekortkoming is te wijten aan gebeurtenissen buiten de redelijke macht van Transportje.nl.

2. Transportje.nl  heeft geen invloed op de informatie die Gebruikers op de Website plaatsen en de informatie die tussen de Gebruikers onderling wordt uitgewisseld. Transportje.nl is niet aansprakelijk voor deze informatie. Transportje.nl is ook niet aansprakelijk voor incomplete of foutieve informatie als gevolg van een verkeerde verzending van deze informatie.

 

Artikel 9. Privacy

1. Transportje.nl respecteert jouw privacy en anticipeert op de nieuwe Europese wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. Als je gebruikt maakt van onze Website en Dienst zullen we bepaalde persoonsgegevens van je verzamelen. In onze privacy policy kun je lezen welke persoonsgegevens we verzamelen en waar we die voor gebruiken. Geheimhouding Transportje.nl  is verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder ‘vertrouwelijke informatie’ begrijpt Transportje.nl alle informatie waarvan jij hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit.

Artikel 10. Conflictoplossing

Transportje.nl is niet verplicht om te helpen bij conflicten tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever, maar zal zich wel inzetten om te helpen bij het oplossen van die conflicten. Artikel 15. Geschillen Als er een geschil ontstaat tussen jou en Transportje.nl  is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Amsterdam bevoegd om over het geschil te oordelen ..

 

– Bij acceptatie van onze orders gaan wij ervan uit dat voldaan wordt aan de nieuwe regels aangaande het Duitse minimum loon per 01-01-2015

– By accepting our orders, we assume that you  respect and apply to the new German min wages rules from 01.01.15

– Wenn Sie unsere Orders akzeptieren gehen wir davon aus dass Sie arbeiten laut der neue Deutsche Mindestlohngesetz von 01.01.15

 

 

*** TRANSPORTJE .NL EXPEDITEUR VOORWAARDEN***

 

– Als expediteur verstrekken wij u een transportopdracht. Het transport moet uitgevoerd onder CMR condities (of AVC condities in geval van binnenlands transport). Door aanname van deze transportopdracht accepteert u aansprakelijkheid als vervoerder op CMR condities. Vermelding van een opdrachtbevestiging o.i.d dat de Fenex-Expeditievoorwaarden of soortgelijke voorwaarden van toepassing zijn, wordt door ons niet geaccepteerd omdat een vervoer- en niet een expeditie-opdracht wordt gegeven.

– De chauffeur dient zich bij laad- en losadressen te houden aan de aldaar geldende veiligheidsreglementen.

– In het geval van GDP-zendingen dient de op de transportopdracht vermelde temperatuur te allen tijde gewaarborgd te worden.

– Het is zonder onze uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming niet toegestaan de opdracht uit te besteden, te bevrachten of te adverteren.

– Het is niet toegestaan de geladen vrachtwagen onbeheerd te parkeren en/of af te koppelen.

– Het, zonder onze toestemming, overladen op een ander voertuig is niet toegestaan.

– De goederen mogen, zonder onze uitdrukkelijke toestemming, niet op een ander adres en/of bij een ander bedrijf afgeleverd worden dan op de CMR vermeld staat.

– Als u niet kunt voldoen aan één of meerdere voorwaarden in deze transportopdracht, dient u deze niet aan te nemen en ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, in welk geval Transportje.nl  zich alle rechten voorbehoudt de  opdracht in te trekken.

 

Unless provided otherwise below, the Dutch Forwarding Conditions, latest version, including the arbitration clause, as filed by FENEX with the court registry (registries) at the District Court(s) in Amsterdam (Rotterdam, Breda and Arnhem), are applicable to all our activities. The Dutch Warehousing Conditions, latest version, including the arbitration clause, as filed by FENEX with the court registry at the District Court in Rotterdam, are applicable to all orders which exclusively concern the warehousing of property.

 

 

Offerte aanvragen

Wilt u vrijblijvend een offerte aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Offerte aanvragen

Neem contact op

0570 832954

Bij geen bereik zijn we druk bezig, bel dan mobiel

06 21 18 06 22